Hồ sơ công ty

About ZYfire

Công ty cổ phần ống ZYfire

Công ty cổ phần ống ZYfire là một nhà sản xuất có thể sản xuất vòi chữa cháy đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn NFPA1961, UL, FM, MSHA, BS6391, EN14540, EN14811, DIN, MED, NSF61 hoặc CCC, CCS, vv. Một số ống ZYfire được phê duyệt bởi CCC, CCS, EN14540, EN694, DIN, MED, MSHA, BS6391, UL, ULC và FM.